Despre Societatea Expertilor Tehnici Extrajudiciari şi Consultanti

În data de 16 decembrie 1999, sediul AGIR din Calea Victoriei 118 din Bucureşti, prin decizia Biroului Executiv al Consiliului AGIR (în prezent Consiliu Director) se înfiinţează Societatea Expertilor şi Consultanţilor (SEC) a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, membră asociată a AEXEA – Asociaţia Experţiilor Europeni Agreaţi.

În 31 ianuarie 2003 se constitue Oficiul Naţional pentru Certificarea Experţilor Tehnici Extrajudiciari şi Consultanţi – CERTEXPERT din cadrul Societăţii Experţilor şi Consultanţiilor AGIR. Acesta având ca obiect de activitate certificarea calităţii de expert tehnic extrajudiciar şi consultant a persoanelor care au urmat cursuri de perfecţionare în acest domeniu. Oficiu funcţionează în baza Legii 156/2002 a SR EN 45013 şi a normei Uniunii Europene 45013 privind organizarea de expertiză judiciară şi extrajudiciară.

Ca urmare a solicitării AGIR, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Direcţia Politici Forţă de Muncă aprobă includerea în Clasificarea Ocupaţiilor din România a unei noi grupe 2418 Experţi tehnici extrajudiciari. În anul 2006 Societatea Expertilor şi Consultanţilor (SEC) devine (SETEC) Societatea Expertilor Tehnici Extrajudiciari si Consultanti care doreşte să fie organizaţia profesională a persoanelor cu înaltă calificare, cu experienţă şi vaste cunoştinţe în domeniile lor de activitate, care adoptă o conduită profesională exemplară.

Introducerea noilor tehnologii, lipsa timpului necesar în parcurgerea informaţiei înseamnă că, pentru a va rezolva o problemă care necesită cunoştinţe focalizate pe o anumită tematică, trebuie să apelaţi la un expert sau consultant acreditat naţional sau/şi internaţional.

În cadrul SETEC-AGIR, experţii şi consultanţii au o dublă calitate: atât de membru al AGIR, prestigioasa asociaţie profesională a inginerilor din România, dar şi de membru al SETEC.

Informaţii suplimentare:
- Codul de etica al inginerului click aici
- Codul deontologic al profesiei de expert tehnic independent extrajudiciar si consultant - click aici
- REGLEMENTAREA LEGALA A EXPERTIZEI TEHNICE - click aici
- Regulament de utilizare a parafei de Expert Tehnic Extrajudiciar - click aici
- STATUTUL SETEC - click aici

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.