Activitati Societatea Expertilor Tehnici Extrajudiciari şi Consultanti

no image

CURS EXPERT TEHNIC INDEPENDENT EXTRAJUDICIAR SI CONSULTANT AGIR


Bucuresti, Sediul AGIR


Responsabili: Popa Dragos

Colaboratori: Petrescu LIgia Cetateanu Florin Societatea Experţilor Tehnici Extrajudiciari şi Consultanţi din cadrul
Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, SETEC - AGIR, anunţă începerea înscrierilor la cursul de perfecţionare pentru
“Expert Tehnic Independent Extrajudiciar şi Consultant AGIR” .

Cursul va fi structurat pe 3 module: juridic, economic şi tehnic, cu următorul cuprins:
• Expertiza tehnica si acreditarea expertilor
• Regimul juridic al dreptului de proprietate publica
• Reglementarea legala a expertizei tehnice
• Eficienta economica
• Noţiuni de contabilitate. Informaţia obţinută din interpretarea datelor contabile. Balanţa şi Bilanţul.
• Criterii şi indicatori utilizaţi la analiza şi interpretarea datelor din evidenţa contabilă
• Raportul de expertiza tehnica
• Studiu de fezabilitate
• Managementul riscului
• Comunicare interactivă
• Calitatea expertizei si expertiza calitatii
• Codul etic şi deontologic al expertului tehnic extrajudiciar si consultant
• Gestionarea documentaţiei specifice
• Asigurare: necesitatea asigurării pentru răspundere profesională.

Formatorii:
Formatorii sunt cadre didactice universitare, experţi tehnici si specialişti.

Condiţiile pentru înscriere sunt:
- sǎ fie absolvent al unui institut de învǎţǎmânt superior tehnic;
- să aibe capacitatea de exerciţiu deplină;
- să aibe stagiul de cel puţin 5 ani în specialitatea în care a obţinut diploma;

Dosarul de depus la inscriere:
- CV Europass;
- cerere de înscriere tipizat, www.agir.ro, www.setec.agir.ro;
- copie act identitate;
- declaraţie pe propria răspundere că are capacitatea de exerciţiu deplină, în original, redactată în limba română;
- copie de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior;
- copia documentului prin care face dovada, că îndeplineşte condiţia privind stagiul de cel puţin 5 ani în specialitatea în care a obţinut diploma;
- copii după alte acte considerate relevante;
- poza in format electronic – pentru a deveni membrii AGIR şi SETEC-AGIR (dupa absolvire);
- dovada plăţii taxei de curs - chitanţă rata sau integral.

Taxa de participare la cursul de expert tehnic extrajudiciar si consultant este de 2.200 lei sau 1.900 lei pentru membrii AGIR. Se poate achita şi în rate, ultima înainte de încheierea cursului. Dupa validare dosar, plata se poate face in urmatorul cont, in lei:
RO55BRMA0580058000700000, Banca Romaneasca, Sucursala Amzei.

Perioada de desfăşurare a cursului este 20.05. – 17.06.2023, program de dupa amiaza, inclusiv sambata. Deschiderea cursului 20.05.2023, ora 10.00. Locația se va anunța persoanelor acceptate pentru participarea la curs.

Înscrierile se fac în perioada 16 Ianuarie – 15 mai 2023 la sediul AGIR din Bucureşti, Calea Victoriei nr.118, online la e-mail: tudodei@yahoo.com, prin completarea formularului de înscriere. Informaţii pe site: www.agir.ro, www.setec.agir.ro sau la tel.0722443124.
no image

Intalnire colegiala


Bucuresti, Sediul AGIR


Responsabili: Popa Dragos

Reunirea membrilor SETEC pentru actualizare date si Program de activitati.