Cursuri organizate Societatea Expertilor Tehnici Extrajudiciari şi Consultanti

Cursuri de formare profesională

Societatea Experţilor Tehnici Extrajudiciari şi Consultanţi din cadrul Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, SETEC - AGIR, anunţă începerea înscrierilor la cursul de perfectionare pentru ”Expert Tehnic Independent Extrajudiciar şi Consultant AGIR”.

Cursul v-a fi structurat pe 3 module: juridic, economic si tehnic, cu urmatorul cuprins:
- Expertiza tehnica si acreditarea expertilor
- Regimul juridic al dreptului de proprietate publica
- Reglementarea legala a expertizei tehnice
- Eficienta economica
- Notiuni de contabilitate. Informatia obtinuta din interpretarea datelor contabile. Balanta si Bilantul.
- Criterii si indicatori utilizati la analiza si interpretarea datelor din evidenta contabila
- Raportul de expertiza tehnica
- Studiu de fezabilitate
- Managementul riscului
- Comunicare interactiva
- Calitatea expertizei si expertiza calitatii
- Codul etic si deontologic al expertului tehnic extrajudiciar si consultant
- Gestionarea documentatiei specifice
- Asigurare: necesitatea asigurarii pentru raspundere profesionala.
Formatorii:
Formatorii sunt cadre didactice universitare, experti tehnici certificati si specialisti.

Conditiile pentru inscriere sunt:
- sa fie absolvent al unui institut de învatamânt superior;
- sa aibe capacitatea de exercitiu deplina;
- sa aibe stagiul de cel putin 5 ani în specialitatea în care a obtinut diploma;

Dosarul de depus la inscriere:
- CV Europass;
- cerere de înscriere tipizat,www.agir.ro, www.setec.ro;
- copie act identitate;
- declaratie pe propria raspundere ca are capacitatea de exercitiu deplina, în original, redactata în limba româna;
- copie de pe diploma de absolvire a institutiei de învatamânt superior;
- copia documentului prin care face dovada, ca îndeplineste conditia privind stagiul de cel putin 5 ani în specialitatea în care a obtinut diploma;
- copii dupa alte acte considerate relevante;
- poza in format electronic pentru cei care doresc sa devina membrii AGIR si SETEC-AGIR (dupa absolvire);
- dovada platii taxei de curs - chitanta rata sau integral.

Taxa de participare la cursul de expert tehnic extrajudiciar si consultant este de 2.200,00 lei sau 1.900,00 lei pentru membrii AGIR. Se poate achita si in rate, ultima inainte de incheierea cursului. Dupa validare dosar, plata se poate face in urmatorul cont, in lei: RO55BRMA0580058000700000, Banca Romaneasca, Sucursala Amzei.

Perioada de desfăşurare a cursului este 08.04. – 17.06.2023, program de dupa amiaza, inclusiv sambata. Deschiderea cursului 08.04.2023, ora 10.00. Locația se va anunța persoanelor acceptate pentru participarea la curs.

Înscrierile se fac în perioada 16 Ianuarie – 02 Aprilie 2023 la sediul AGIR din Bucureşti, Calea Victoriei nr.118, online la e-mail: tudodei@yahoo.com, prin completarea formularului de înscriere. Informaţii pe site: www.agir.ro, www.setec.agir.ro sau la tel.0722443124.

Descarca formularul de inscriere individual